تبلیغات
مشت پولادین - رقیه بنت الـحـسـیـن(ع)
 
نوشته شده توسط : آقا مهدی
افسران - رقیه های امروز..../

ســـه ســـال برایـــت کـــافی بـــود تـــا بشـــوی شبـــیـــه تـــریــن بـــه "مـــادر"
تـــو اگـــر 18 ســـالـه میـــشدی چــه میـــکردی ؟!!


تاریخ انتشار : چهارشنبه 12 تیر 1392 | نظرات ()
 

مشت پولادین