مشت پولادین مائیم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی ... http://mosht-poladin.mihanblog.com 2018-10-15T12:25:17+01:00 text/html 2014-03-07T10:58:47+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی 0098 http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/338 <br><style type="text/css">//Ashoora.ir|Shohada Begins</style><script type="text/javascript" src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/png.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/shohada/shohada.php?mod=12&amp;cat=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1&amp;color3=FF0000&amp;color2=663300&amp;color1=000000&amp;width=160"></script><style type="text/css">div.ashoora_tt_shohada{margin-bottom:5px;direction:rtl;text-align:center;font:12px Tahoma,Arial;color:#000000} span.ashoora_tt_title_shohada{color:#663300} div.ashoora_tt_content_shohada{width:160px;margin:0 auto} span.ashoora_tt_text_shohada{display:block;margin:5px 0 10px;font-weight:bold;color:#FF0000} p.ashoora_tt_text_shohada{margin:10px 0;text-align:justify} a.ashoora_tt_imgb_shohada img{width:100%;border:0} a.ashoora_tt_get{display:inline-block;margin-top:4px;text-decoration:none;font-size:10px} a.ashoora_tool_link{display:none}</style><div class="ashoora_tt ashoora_tt_shohada" id="ashoora_shohada_12"><div class="ashoora_tt_content_shohada"><a href="http://www.ashoora.ir/" title="دریافت کد وصیت‌نامه شهدا" target="_blank" class="ashoora_tt_imgb ashoora_tt_imgb_shohada"><img src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/shohada/final%20shahid/Header_12_Final.png"></a><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_shohada">مادر مهربانم! سلام من بر تو كه بالاخره بر احساس مادرانه ‏ات پیروز شدى و فرزندت را روانۀ میدان نبرد با كفار كردى. و گفتى كه تو را در راه خدا هدیه به انقلاب اسلامى مى‏كنم. من به وجود تو افتخار مى‏كنم، كه تو مادرى از سلالۀ فاطمه زهرا(س) هستى.</p><span class="ashoora_tt_title ashoora_tt_title_shohada">فرازی از وصیت‌نامه</span><span class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_shohada">شهید على فلكى</span><a href="http://www.ashoora.ir/" title="دریافت کد وصیت‌نامه شهدا" target="_blank" class="ashoora_tt_imgb ashoora_tt_imgb_shohada"><img src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/shohada/final%20shahid/Footer_12_Final.png"></a></div><a href="http://www.ashoora.ir/" target="_blank" class="ashoora_tt_get">دریافت کد وصیت‌نامه شهدا</a></div><style type="text/css">div.ashoora_tt_shohada{margin-bottom:5px;direction:rtl;text-align:center;font:12px Tahoma,Arial;color:#000000} span.ashoora_tt_title_shohada{color:#663300} div.ashoora_tt_content_shohada{width:160px;margin:0 auto} span.ashoora_tt_text_shohada{display:block;margin:5px 0 10px;font-weight:bold;color:#FF0000} p.ashoora_tt_text_shohada{margin:10px 0;text-align:justify} a.ashoora_tt_imgb_shohada img{width:100%;border:0} a.ashoora_tt_get{display:inline-block;margin-top:4px;text-decoration:none;font-size:10px} a.ashoora_tool_link{display:none}</style><div class="ashoora_tt ashoora_tt_shohada" id="ashoora_shohada_12"><div class="ashoora_tt_content_shohada"><a href="http://www.ashoora.ir/" title="دریافت کد وصیت‌نامه شهدا" target="_blank" class="ashoora_tt_imgb ashoora_tt_imgb_shohada"><img src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/shohada/final%20shahid/Header_12_Final.png"></a><p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_shohada">امیدوارم كه مادرم همچون حضرت فاطمه(س) صبور باشد و پدرم همچون حضرت على(ع) قوى و مستحكم باشد، تا دشمنان اسلام نتواند از خون ریخته شده شهیدان سوءاستفاده كنند.</p><span class="ashoora_tt_title ashoora_tt_title_shohada">فرازی از وصیت‌نامه</span><span class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_shohada">شهید فرهاد ابراهیمى</span><a href="http://www.ashoora.ir/" title="دریافت کد وصیت‌نامه شهدا" target="_blank" class="ashoora_tt_imgb ashoora_tt_imgb_shohada"><img src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/shohada/final%20shahid/Footer_12_Final.png"></a></div><a href="http://www.ashoora.ir/" target="_blank" class="ashoora_tt_get">دریافت کد وصیت‌نامه شهدا</a></div><a href="http://www.ashoora.ir/" class="ashoora_tool_link">وصیت شهدا</a><style type="text/css">//Ashoora.ir|Shohada Ends</style> text/html 2013-09-03T12:39:38+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی بدون شرح! http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/337 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/id/1313629632174368253?view" alt="لباس شخصی" height="333" width="478"></div> text/html 2013-08-22T08:42:59+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی شک ندارم آوینی برای تو هم دعا کرده... http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/335 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/id/3389664542672068607?view" alt="شک ندارم آوینی برای تو هم دعا کرده..." height="318" width="501"></div> text/html 2013-08-05T07:21:47+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی برو بیایی دارد... http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/334 <p align="center"><br><a href="http://bayanbox.ir/id/5328097793772840660?info" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/id/5328097793772840660?preview" alt="برو بیایی دارد" title="برو بیایی دارد"></a></p> <p align="center"><br></p> <p style="text-align: center;" align="center">در دل مردم چه هــست کــار نــداریم</p> <p style="text-align: center;" align="center">در دل ما که بروبیای حسین است...</p><p style="text-align: center;" align="center">_______________________________</p><p style="text-align: center;" align="center">http://shakhsi.blog.ir/<br></p> text/html 2013-08-04T11:19:41+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی اهل دین... http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/333 <div style="text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/id/2498783134251143087?info" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/id/2498783134251143087?preview" alt="اهل دین" title="اهل دین"></a></div> <p style="text-align: center;"><br></p> <div style="text-align: center;">دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند وگرنه در فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.<br> شهید سید مرتضی آوینی </div> text/html 2013-07-23T05:01:14+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی کسب مقام دوم سایت مشت پولادین در مانور وبلاگی http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/332 بسم رب الزهرا (س)<br><br>سلام<br><br>چند وقت پیش مسابقاتی رو بسیج برگزار کرد<br>به حمد الله من هم تونستم تو این مسابقات مقام دوم رو کسب کنم<br><br>اینم <font size="1">لیست برگزیدگان مانور وبلاگی</font> : http://zanjan.beest.ir/?q=node/2186<br><br><br><br><br><div style="text-align: left;">و من الله توفیق<br></div> text/html 2013-07-17T22:30:24+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی وبلاگ جدید من! http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/331 <div style="text-align: center;"><a href="http://shakhsi.blog.ir/" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 443px; height: 146px;" alt="http://s4.picofile.com/file/7856959672/png.png" src="http://s4.picofile.com/file/7856959672/png.png"></div></a>http://shakhsi.blog.ir/<br></div><br><br> text/html 2013-07-17T21:52:47+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی ... یَا مَنْ یَشْفِی الْمَرْضَی ... http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/330 <div style="text-align: center;"><img title="//www.afsaran.ir/media/202228?lid=289721" style="margin-top: 0px; width: 442px; height: 295px;" src="http://media.afsaran.ir/si3gZf_506.jpg" alt="افسران - ... یَا مَنْ یَشْفِی الْمَرْضَی ..."><br><br>... یَا مَنْ یَشْفِی الْمَرْضَی ...<br> ... ای آن که صحت دهد بیمار را ...<br></div> text/html 2013-07-17T21:47:56+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی کنکور... http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/329 <div style="text-align: center;"><img title="//www.afsaran.ir/media/202345?lid=289826" style="margin-top: 0px; width: 414px; height: 268px;" src="http://media.afsaran.ir/siGArk_535.jpg" alt="افسران - کنکور..."><br><br>بسم الله الرحمن الرحیم<br> یه زمانی دبیرستانیا کنکور ثبت نام میکردن ...<br> ولی " یه اتفاقایی" می افتاد که دیگه نمی تونستن برن کنکور بدن ...<br> *شادی روح شهدایی که اول جوانی شهید شدن صلوات*<br></div> text/html 2013-07-17T21:45:56+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی اللهم أغن کلَّ فقیر... http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/328 <div style="text-align: center;"><img title="//www.afsaran.ir/media/202385?lid=289865" style="margin-top: 0px; width: 463px; height: 289px;" src="http://media.afsaran.ir/siu7Bi_535.jpg" alt="افسران - اللهم أغن کلَّ فقیر..."><br><br><br>رَ‌بِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ‌ فَقِیرٌ‌<br> <strong>پروردگارا<br> من به هر خیری که سویم بفرستی<br> سخت نیازمندم...</strong><br></div> text/html 2013-07-17T21:41:59+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی عاقبت پر میشود این حفره ها … http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/327 <div style="text-align: center;"><img title="//www.afsaran.ir/media/202293?lid=289781" style="margin-top:0px;" src="http://media.afsaran.ir/siiTES_500.jpg" alt="افسران - عاقبت پر میشود این حفره ها …"></div> text/html 2013-07-17T21:41:05+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی به کجا چنین شتابان http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/326 <div style="text-align: center;"><img title="//www.afsaran.ir/media/202444?lid=289904" style="margin-top:0px;" src="http://media.afsaran.ir/si6trJ_480.jpg" alt="افسران - غیر از اینه ؟ پس به کجا چنین شتابان "></div> text/html 2013-07-14T06:11:05+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی آیا برای مهمانی خدا لباس داریم؟! http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/325 <div style="text-align: right;" class="post_media"> <div class="portlet" id="media_285703"> <div class="portlet-content"> <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height: 457px;" data-collapsed="457"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width: 535px; text-align: center;" title="http://media.afsaran.ir/siZct1_100.jpg"><font size="2"><img title="//www.afsaran.ir/media/197582?lid=285703" style="margin-top:0px;" src="http://media.afsaran.ir/siZct1_436.jpg" alt="افسران - آیا برای مهمانی خدا لباس داریم؟!"><br><br><br></font></div> </div> </div></div> </div> </div> <div style="text-align: right;"><font size="2">هر کس به مهمانی می رود، سعی می کند لباس های تمیز و نظیف خود را به تن کند، مخصوصا اگر میزبان شخص بزرگی باشد. و اگر میزبان خدا باشد، قطعا باید بهترین لباس را پوشید.<br><br> حال باید در ماه میهمانی خدا چه لباسی را بپوشیم تا نزد او بهترین و نیکوترین لباس ها باشد؟<br> خداوند در قرآن کریم ما را راهنمایی کرده و فرموده است:<br><br> *یَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْءَاتِکُمْ وَرِیشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَیَ ذَلِکَ خَیْرٌ ذَلِکَ مِنْ آیَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ* (1)<br> ای فرزندان آدم! همانا بر شما لباسی فرو فرستادیم تا هم زشتی های شما را بپوشاند وهم زیوری باشد، ولی بهترین لباس تقوا است، آن از نشانه‏ های خداست، باشد که آنان پند گیرند و متذکر شوند.<br><br> بهترین لباس تقوا است. آیا با چنین لباسی وارد مهمانی خدا شده ایم...؟!<br><br> پی نوشت:<br> 1. سوره اعراف، آیه 26<br><br> <font size="1">برگرفته از ganjinehmazhabi.blog.ir </font></font></div> text/html 2013-07-03T09:48:08+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی امشب هیئت کجا بریم ( پست ثابت ) http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/324 <div style="text-align: center;"><a href="http://heyatha.madahan.com/" target="_blank" title=""><img style="border: medium none; width: 418px; height: 63px;" src="http://www.madahan.com/templates/Default/img/cra3j6r3.gif"></a><br><br>روی تصویر کلیک کنید<br></div> text/html 2013-07-03T07:35:16+01:00 mosht-poladin.mihanblog.com آقا مهدی گناهان یک شهید http://mosht-poladin.mihanblog.com/post/323 <p style="text-align: center;"><img class="decoded" alt="http://s2.picofile.com/file/7792094408/namaz2.jpg" src="http://s2.picofile.com/file/7792094408/namaz2.jpg" height="150" width="228"></p> <p style="text-align: center;"><font style="font-size:100%">صدای انفجار آمد و سنگر رفت هوا. هر چه صدایش زدیم جواب نداد. رفتیم جلو، سرش پر از ترکش شده بود و به زیبایی عروج کرده بود. جیب هایش را خالی کردیم. داخل جیبش کاغذ جالبی پیدا کردیم. نوشته بود:</font><span id="more-2796"></span></p> <p><font style="font-size:100%">گناهان هفته</font><br><font style="font-size:100%"> شنبه: احساس غرور از گل زدن به طرف مقابل.</font><br><font style="font-size:100%"> یک شنبه: زود تمام کردن نماز شب.</font><br><font style="font-size:100%"> دوشنبه: فراموش کردن سجده شکر.</font><br><font style="font-size:100%"> سه شنبه: شب بدون وضو خوابیدن.</font><br><font style="font-size:100%"> چهار شنبه: در جمع با صدای بلند خندیدن.</font><br><font style="font-size:100%"> پنج شنبه: پیش دستی کردن فرمانده در سلام.</font><br><font style="font-size:100%"> جمعه: تمام نکردن صلوات های مخصوص جمعه.</font><br><font style="font-size:100%"> * اسمش حسینی بود تازه رفته بود دبیرستان</font></p> <p><font style="font-size:100%">امام کاظم علیه السلام فرموده است: «از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را خواهد، و اگر گناه و کار بدی کرده در آن گناه از خدا آمرزش خواهد و توبه نماید.» (الکافی،ج۲،ص۴۵۳)</font></p>